774 23 23 77

Najdeme pro Vás nejlepší řešení

Nakládání s daty

Klient odesláním vyplněného formuláře s žádostí o úvěr, půjčku či jiný finanční produkt souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů dle platných zákonů, pokud tyto existují, popř. dle obvyklých pravidel pro zpracování obdobných důvěrných informací  (např. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů). Tyto údaje budou použity společností 23 Finance s.r.o. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 24765449 pro eventuelní učinění nabídky klientovi o zprostředkování klientem požadovaného úvěru či jiného finančního produktu. Klient této společnosti rovněž uděluje souhlas s uchováváním a archivací jeho údajů, včetně rodného čísla a to po dobu 10 let od poskytnutí těchto údajů. Klient dále prohlašuje, že tyto údaje jsou správné, pravdivé, úplné a odrážejí skutečnou majetkovou a finanční situaci klienta.

Klient zároveň bere na vědomí, že veškeré informace získané od společnosti 23 Finance, s.r.o. jsou pouze informativní povahy. Jakákoliv rozhodnutí Klienta jsou učiněná na základě jeho vlastního uvážení a rozhodnutí, na základě jemu dostupných informací, a zároveň bez spoluúčasti finančního poradce či zprostředkovatele. Klient je proto ve svých rozhodnutích plně zodpovědný za veškeré související i následné události vůči sobě i třetím stranám. Finanční poradce či zprostředkovatel není odpovědný jakýmkoliv způsobem za související vzniklé škody, újmy či ztráty zisku, a obdobné události. 

Mám zájem

Odesláním formuláře souhlasím s tím, aby společnost 23 Finance Advisory s.r.o., IČ: 24765449, zpracovávala a po dobu 30 dní uchovávala mé jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu za účelem nabídky produktů a služeb. Kdykoli můžete požádat společnost 23 Finance s.r.o. o smazání nebo o opravu osobních údajů.